IBD - kronisk inflammatorisk tarmsykdom

IBD


IBD er den engelske forkortelsen for "Inflammatory Bowel Diseases", dvs. inflammatoriske tarmsykdommer. Dette er en fellesbetgnelse for de kroniske sykdommene ulcerøs kolitt og Crohn's sykdom.


Sykdommene rammer omlag 0,3 % av befolkningen i Norge. De fleste som får IBD er yngre voksne i 20-30 årene, men mennesker i alle aldre kan rammes. I løpet av de siste 20 årene har det skjedd en revolusjon hva angår den medisinske behandlingen, men noen pasienter må fortsatt opereres - spesielt gjelder det pasienter med Crohn's sykdom. 


Ved Telemark Endoskopiklinikk AS utreder vi pasienter med mistanke om IBD. Pasienter med IBD har ofte magesmerter og endret avføringsmønster med blod i avføringen. Vanligvis vil vi starte utredningen med en tykktarmsundersøkelse. Siden Crohn's sykdom kan ramme alle deler av mage-tarmkanalen, så har vi lav terskel for utredning med gastroskopi for pasienter med denne sykdommen. 


Pasienter med alvorlig sykdom vil bli henvist for videre oppfølging ved sykehuspoliklinikk.

Magesmerter er et vanlig symptom ved IBD. 

Illustrasjonsfoto: One.com