Richard Heitmann

Vår spesialist


Her kan du lese mer om bakgrunnen til Dr. Heitmann. 

Dr. Richard Heitmann

Spesialist i Fordøyelsessykdommer og Indremedisin. 


Dr. Heitmann utførte sin første komplette koloskopiundersøkelse i mai 2006. Siden den gang har han utført flere tusen gastroskopi- og koloskopiundersøkelser. Han har sin spesialistutdannelse fra Kristiansund sykehus (2005-2010) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (2010-2012). Stor interesse for endoskopiske undersøkelser og behandlinger. I tillegg har han over år hatt stor omsorg for pasienter med kronisk tarmbetennelse (IBD) og har vært med på å starte opp pasient- og pårørendekurs for denne gruppen pasienter ved Sykehuset Telemark HF, Skien.  


Dr. Heitmann er medlem av:

Publikasjoner

2012 R Heitmann, E Olsen, M Bivol et al. Hvordan opplever yngre leger sin arbeidssituasjon? Indremedisineren 2012;2: 36-39


2014 R. Heitmann, J.R. Florholmen, and R. Goll. "P-177 YI An Experimental Model for Studying Functional Characteristics of Isolated Mucosal Cells from Endoscopic Biopsies in Patients with Ulcerative Colitis."Inflammatory Bowel Diseases 20 (2014): S99


2014 R. Heitmann, R. Goll, and J. R. Florholmen. "P421 Long term results of infliximab treatment of fistulas in patients with Crohn's disease in Arctic Norway." Journal of Crohn's and Colitis 8 (2014): S241


2015 R.Heitmann. Medicine at a glance, av Patrick David, 4. utg. 537 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Tidsskr Nor Legeforen 2015;135: 785 doi: 10.4045/tidsskr.15.0096 (bokanmeldelse)


2016 Johnsen, K. M., Goll, R., Hansen, V., Olsen, T., Rismo, R., Heitmann, R., ... & Johnsen, K. (2017). Repeated intensified infliximab induction–results from an 11-year prospective study of ulcerative colitis using a novel treatment algorithm. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 29(1), 98-104


2019 Goll R, Heitmann R, Moe ØK, Carlsen K, Florholmen J (2019) Head to head comparison of two commercial fecal calprotectin kits as predictor of Mayo endoscopic sub-score and mucosal TNF expression in ulcerative colitis. PLOS ONE 14(12): e0224895. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224895

Deltakelse på kurs og kongresser


2016:

- European Crohns and Colitis Organization, Amsterdam, Nederland

- Advances in IBD, FL, USA

2017:

- Digestive Disease Week, San Diego, CA, USA

2018:

- The liver meeting, American Association for the study of liver diseases, San Francisco, CA, USA

- Digestive Disease Week, Washington D.C., USA

2019:

- Digestive Disease Week, San Diego, CA, USA

2021:

- Digestive Disease Week, USA (Virtual congress pga. COVID-19)

2022: 

- Digestive Disease Week, San Diego, CA, USA

2023:

- Digestive Disease Week, Chicago, Il, USA

VÅRE ANSATTE

Du kan lese mer om klinikkens trivelige og kunnskapsrike ansatte ved å klikke her: klikk her.

KONTAKT OSS

Kontakt oss gjerne ved å klikke her.

ENDOSKOPISK BEHANDLING

Dersom du ønsker mer informasjon om vårt behandlingstilbud kan du klikke her.