Avvikende motorikk

Øsofagusdysmotilitet


Øsofagusdysmotilitet (endret motorikk i spiserøret) gir ofte uspesifikke symptomer som svelgvansker og brystsmerter. Ved slike symptomer bør man raskt oppsøke sin fastlege for en vurdering, siden slike symptomer kan være forårsaket av alvorlig sykdom. Av og til utredes pasienten først for hjertesykdom siden brystsmertene kan være så kraftige at de ligner på akutt hjerteinfarkt. Det finnes mange forskjellige sykdommer som kan gi seg utslag i endret motorikk av spiserøret.


Ved Telemark Endoskopiklinikk utredes pasientene med gastroskopi for å utelukke strukturelle forandringer i spiserøret som innsnevringer, svulster og betennelse av ulike årsaker. Dersom man ikke finner noen forandringer ved gastroskopi vil Dr. Heitmann vurdere om du bør henvises for annen undersøkelse eller følges opp videre hos fastlegen din. 


Her følger en liten oversikt over noen av mest vanlig forekommende sykdommene som gir forandringer i spiserørets motorikk.


Achalasi

Achalasi er en kronisk og progredierende sykdom som rammer den nedre lukkemuskelen i spiserøret og den glatte muskulaturen oppover spiserøret. Den nedre lukkemuskelen i overgangen mellom spiserør og magesekk slapper ikke av slik den skal når maten skal over i magesekken, og den glatte muskulaturen i spiserøret over lukkemuskelen fungerer ikke. Man vet ikke nøyaktig hvorfor enkelte pasienter utvikler denne sykdommen, men nervene i området fungerer ikke slik de skal.


Sykdommen er kronisk og utvikler seg gradvis over tid og gir økende grad av svelgvansker. Noen vil oppleve at ufordøyd mat vil komme i retur, ofte på natten, og mange går ned i vekt. Sykehistorien kan gi mistanke om tilstanden, men slike symptomer kan skyldes en rekke sykdommer i spiserøret.


Ved gastroskopi vil man kunne finne matrester i spiserøret, og få inntrykk av at det er litt trangt i overgangen til magesekken. I tidlig fase er det ikke sikkert man finner så mye galt.


Sykdommen går ikke over av seg selv og behandling er viktig for å unngå komplikasjoner som vekttap og fare for lungebetennelse. Ved mistanke om achalasi vil du bli henvist for videre utredning med trykkmåling av spiserøret ved sykehuset i Skien. Behandlingen av achalasi går ut på å bedre passasjeforholdene gjennom den stramme nedre lukkemuskelen ved hjelp av ballongutvidelse, innsetting av botox eller operasjon.


Pasienter med achalasi har en økt risiko for spiserørskreft, men regelmessige kontroller for å sjekke for dette anbefales foreløpig ikke i noen internasjonale retningslinjer. 

Spiserørskramper


Skyldes muskelkramper i spiserøret. I henhold til nyere klassifikasjon skiller man hovedsakelig mellom to typer kramper i spiserøret. Diagnosen stilles ved hjelp av trykkmåling av spiserøret, en spesialundersøkelse som ikke tilbys ved Telemark Endoskopiklinikk. 


1. Hyperkontraktilt spiserør


Tidligere kalt for "nøtteknekker-spiserør". Tilstanden skyldes muskelkramper i spiserøret, og gir episodevise svelgvansker for både fast føde og væske. Mange opplever at maten setter seg fast i spiserøret. Kraftige brystsmerter er vanlig, og smertene kan forveksles med et akutt hjerteinfarkt.


Pasientene vil ofte bli henvist av fastlegen for gastroskopi for å utelukke passasjehinder eller betennelse i spiserøret, men ved hyperkontraktilt spiserør vil det ofte være helt normale funn. Sykehistorien kan gi mistanke om tilstanden. Dersom Dr. Heitmann har mistanke om tilstanden, så vil du bli henvist for videre utredning med trykkmåling av spiserøret. Denne undersøkelsen gjøres blant annet ved gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien. 


Tilstanden er plagsom, men mange har lange perioder hvor de er lite plaget. Prognosen er god, dvs. at man ikke har økt risiko for kreft - og noen ganger brenner tilstanden ut av seg selv.


Den medisinske behandlingen er dessverre ikke alltid virksom. Det er viktig å behandle tegn til syreskade i spiserøret ved slike funn, og ellers kan både peppemynteolje, og enkelte legemidler som hemmer glatt muskulatur, hjelpe. Mange pasienter beroliges når de får en forklaring på plagene, og annen alvorlig sykdom er utelukket.


2. Hypertensiv nedre lukkemuskel (DES)


Tilstanden gir samme typer plager som tilstanden nevnt over, men  krampene i spiserøret er av en annen type. DES ble tidligere omtalt som "diffuse spiserørskramper", og diagnosen stilles ved hjelp av trykkmåling i spiserøret.


Tilstanden er godartet og gir ikke økt risiko for kreft. Men livskvaliteten kan bli redusert hos enkelte med plagsomme, tilbakevennende og sterke brystsmerter. Den medisinske behandlingen er ikke alltid virksom, men det finnes flere typer legemidler som kan forsøkes. Det er viktig å behandle eventuelt ledsagende refluxsykdom, siden eksponering av spiserøret for magesyre kan utløse slike kramper. Vanlige typer syrehemmende medisin kan derfor lindre plagene hos enkelte. Siden tilstanden er godartet, og dels kontroversiell, så vil man være tilbakeholden med risikofylte behandlinger som f.eks. operasjon. 

Kramper i spiserøret er relativt vanlig forekommende. Tilstanden kan gi brystsmerter som kan forveksles med akutt hjerteinfarkt. 

Hyperkontraktilt spiserør ble tidligere kalt for "nøtteknekkerspiserør". Sannsynligvis på bakgrunn av svært kraftige kramper i spiserøret, som en nøtteknekker.

Foto: pexels.com

kilde: uptodate.com