Undersøkelser


Undersøkelser

 

Endoskopisk utredning skjer ved hjelp av en tynn kikkertslange i form av et gastroskop (til magesekk) eller koloskop (til tykktarm).


Telemark Endoskopiklinikk har gått til innkjøp av det nyeste og beste utstyret som finnes på markedet. Dette har vi gjort for å sikre deg som pasient trygg utredning og behandling av høy kvalitet. Vi tilbyr også smertestillende medisiner og beroligende legemidler til pasienter som ønsker dette før eller under våre undersøkelser. Vi ønsker 


På denne siden kan du lese mer om vårt behandlingstilbud som vil bli utvidet etter hvert. 

Ved Telemark Endoskopiklinikk er det du som er vårt hovedfokus. Vi har skapt en klinikk hvor dine behov skal være i fokus. 

Illustrasjon: One.com

Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm med en tynn kikkertslange. Gjøres ofte på bakgrunn av svelgvansker, uforklarlige magesmerter eller plagsom halsbrann. Ønsker du mer informasjon, klikk her

Koloskopi

Koloskopi er en undersøkelse av endetarm og tykktarm med en tynn kikkertslange. Av og til undersøker vi også nederste del av tynntarmen, da kalles undersøkelsen ileokoloskopi (ileum=siste del av tynntarmen). Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, klikk her

Fleksibel sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi er en undersøkelse av siste del av tykktarmen (colon sigmoideum) og endetarmen. Ønsker du mer informasjon om under-søkelsen og forberedelser, klikk her.  

LEGEMIDLER OG ENDOSKOPI 

De fleste legemidler kan tas som vanlig før undersøkelsen. Viktige unntak er blodfortynnende legemidler. Selv om de fleste pasienter tolererer undersøkelsene uten større ubehag, så er det noen pasienter som engster seg mye, eller som tidligere har hatt dårlige opplevelser. Vi tilbyr beroligende legemidler og smertestillende legemidler ved behov. Ønsker du mer informasjon om dette, klikk her