Magesårsbakterien

Magesårsbakterien (Helicobacter pylori)

Helikobakter pylori kalles også magesårsbakterien fordi den kan gi magesår. Men de fleste som har fått infeksjon med bakterien utvikler aldri symptomer eller noen sykdom. Hvorfor noen blir syke og andre ikke, det vet vi ikke sikkert. Bakterien kan gi både magekatarr og magesår. Noen få vil utvikle kreft i magesekken på grunn av denne bakterien. Vi har i dag gode medisiner som kurerer de aller fleste. 

Helikobakter pylori er en vanlig infeksjon i magesekken.

Foto: pixabay.com


Hva slags plager gir magesårsbakterien?


Magesårsbakterien kan gi føre til magekatarr og magesår. Et fåtall vil utvikle kreft i magesekken på grunn av denne infeksjonen. Symptomer på disse sykdommene vil være smerter og ubehag i  øvre del av mageregionen, eller kvalme og oppkast.

TesterVed Telemark Endoskopiklinikk kan vi teste for denne bakterien ved å ta små vevsprøver fra magesekken. Ved feilslag (mislykket kur) så kan vi også ta vevsprøver på spesialmedium for å teste hva slags medisiner som virker.


Man kan også teste ved hjelp av en avføringsprøve eller pusteprøve.


Blodprøver med bestemmelse av antistoff er en unøyaktig test.

Hvem bør testes?Testing bør vurderes dersom du har plager som nevnt over eller:

  • har magesår
  • tidligere hatt magesår
  • har hatt kreft i magesekken
  • dersom du trenger smertestillende medisiner av typen NSAIDS (Ibux, aspirin etc) i lang tid 

Hvordan behandles magesårsbakterien?


Dersom du har fått påvist magesårsbakterien vil vi starte behandling. Det vil være en kur med 3 eller flere medisiner som skal tas i 1-2 uker. 


Medisinene vil ofte være en kombinasjon av:

- medisiner som hemmer utskillelsen av magesyre

- forskjellige typer antibiotika


Magesårsbakterien bør behandles fordi behandlingen:

- hjelper sår med å gro

- hindrer sår i å komme tilbake

- unngår at såret blir verre, eller blir til kreft

Kontroll etter behandling


Det er viktig å kontrollere om behandlingen har vært vellykket. Ved Telemark Endoskopiklinikk anbefaler vi en avføringsprøve som skal tas 8-12 uker etter at du er ferdig med kuren. Det er viktig at avføringsprøven ikke er for gammel (bør sendes inn 1-2 dager etter at den er tatt), og du bør unngå bruk av syrehemmende medisin av typen protonpumpehemmer (nexium, somac, esomeprazol, pantoprazol etc.) siste 3-4 uker før prøven tas.