Polypper i tykktarmen

Polypper i tykktarm og endetarm


Hva er en polypp?


 • små vekster på innsiden av tarmen
 • vanlig, forekomsten øker med alderen:

         -  1 av 3 femtiåringer har polypper i tykktarmen

         - halvparten av syttiåringer har polypper i tykktarmen

 • oftest godartede, kan blø om de blir store
 • noen få vil utvikle seg til kreft om de får stå lenge nok

Hvordan behandler vi polypper?


 • vi fjerner alle polyppene, tar de ut og sender inn til analyse
 • dersom det er veldig mange polypper, så må du kanskje til en ekstra undersøkelse senere
 • de fleste polyppene fjernes med en tynn metallslynge, bitte små polypper fjernes med en tang
 • av pasientsikkerhetsmessige hensyn fjerner vi ikke veldig store polypper ved Telemark Endoskopiklinikk, du vil i så fall bli henvist til ditt lokalsykehus for dette


Hva er risikoen med å fjerne polypper?


 • det er trygt å fjerne polypper, komplikasjoner er sjeldent
 • den mest vanlige komplikasjonen er blødning, og kan komme så sent som 2 uker etter prosedyren
 • perforasjon (hull) av tarmveggen er svært sjeldent
 • alle pasienter som får fjernet større polypper får med seg skriftlig informasjon om faremomener ved fjerning av polypper og viktigheten av å ta kontakt med lege dersom det tilkommer blødning eller symptomer på perforasjon


Hva skjer etter at polyppene er fjernet?


 • etter undersøkelsen vil du få beskjed om du trenger kontroll og når dette vil bli
 • kontrollintervallet avhenger av antallet polypper og grad av celleforandringer
 • Telemark Endoskopiklinikk følger nasjonale retningslinjer for kontroller av polypper
 • du vil kun bli tilsendt svar på prøvene dersom svaret skulle tilsi tidligere kontroll eller annne behandling
 • dersom du har et sterkt ønske om å vite svaret på prøvene, så vil vil vi informere deg om dette
 • noen pasienter vil bli henvist til genetisk veileder, siden polyppdannelsen kan skyldes unormale gener i familien, spesielt hvis det er mye tykktarmskreft i slekten


Kan jeg gjøre noe for å forebygge polypper i tarmen?


 • spise en diett uten for mye fett, og med mye frukt, grønnsaker og fiber
 • forsøk å gå ned i vekt, om du er overvektig
 • ikke bruk tobakk
 • begrens alkoholinntaket

Bilder kommer etter hvert. 

Illustrasjon: Olympus

En diett med lite fett, og høyt innhold av frukt, grønt og fiber, kan forebygge dannelse av polypper i tykktarmen.

Foto: One.com