Spiserør

 Illustrasjon: Olympus

Spiserøret


Spiserøret (øsofagus) er den øverste delen av mage-tarmkanalen. Det er ca. 25 cm langt og har som hovedformål å sørge for at mat og drikke beveger seg ned i magesekken. Den har en lukkemuskel nederst som skal sørge for at magesyre og innhold i magesekken ikke kommer tilbake i spiserøret.  


Ved Telemark Endoskopiklinikk gjøres gastroskopi som første ledd i utredning av svelgvansker (dysfagi), smertefull svelging (odynofagi), halsbrann eller sure oppstøt. Det er mange sykdommer som kan ramme spiserøret. Nedenfor har vi beskrevet utredning og behandling av de mest vanlig forekommende sykdommene som rammer spiserøret. 

Halsbrann og sure oppstøt er veldig vanlig i befolkningen. Det finnes gode medisiner som lindrer plagene. 

Foto: Olympus

Allergi mot melk er en vanlig årsak til eosinofil øsofagitt / allergisk spiserør. 

Foto: One.com

Spiserørskramper kan gi så kraftige brystsmerter at symptomene minner om akutt hjerteinfarkt. 

Foto: One.com

Spiserørskreft er en relativt sjelden, men svært alvorlig kreftform. 

Foto: One.com

Åreknuter i spiserøret er viktig å avdekke og behandle slik at blødningsfaren reduseres. 

Foto: One.com

Barret's øsofagus er celleforandringer i spiserøret som kan gi kreft på sikt.  

Foto: One.com