Kreft i magesekken

Kreft i magesekken


Kreft i magesekken starter når normale celler i magesekken blir unormale og begynner å dele seg ukontrollert. Det finnes forskjellige kreftformer som kan oppstå i magesekken, avhengig av hva slags celler og del av magesekken som er involvert.


Noen pasienter med magekreft har infeksjon med magesårsbakterien H.pylori. Infeksjon med magesårsbakterien kan hos noen gi symptomer som magesmerter, oppblåsthet, kvalme eller oppkast. Hvis magesårsbakterien ikke behandles, så vil den kunne gi magekreft hos enkelte. 


Kreft i magesekken er nå til dags en relativt sjelden kreftform. I 2018 fikk 392 mennsker kreft i magesekken i Norge (235 menn og 157 kvinner). Endrede matvaner (mindre røket og saltet mat) og færre med magesårsbakterien (bedret hygiene og behandling) har sannsynligvis bidratt til at det er blitt mindre av denne kreftformen.


Telemark Endoskopiklinikk utreder alle typer fordøyelsesplager. Dersom du får påvist kreft i magesekken din, så vil det bli tatt prøver for hasteanalyse og du vil bli henvist videre for behandling på sykehus. Så snart svar på prøvene foreligger, så vil du få innkalling til en personlig samtale hos Dr. Heitmann. Til denne samtalen anbefaler vi at pasientene tar med seg en nær person - og at man tenker igjennom på forhånd hva man ønsker å få ut av samtalen, og skriver ned det som blir sagt.


Hvilke symptomer gir kreft i magesekken?


I tidlig fase vil man ikke ha så mange symptomer. Etter hvert som svulsten vokser, så vil man kunne oppleve:

- vekttap

- magesmerter, spesielt i mellomgulvet

- svelgvansker

- dårlig appetitt

- kvalme

- føle seg trøtt og slapp, kortpustet - pga. blodmangel (svulsten blør)


Alle disse plagene kan også forekomme ved andre tilstander som ikke er kreft, men det er viktig å utrede slike symptomer raskt. 


Finnes det en undersøkelse som kan finne ut om jeg har kreft i magesekken?


Ja, ved Telemark Endoskopiklinikk utføres en undersøkelse som kalles gastroskopi. Du kan lese mer om denne undersøkelsen, og hvordan du best forebereder deg, her. Det vil da bli tatt vevsprøver fra magesekken din, og disse vil bli analysert så raskt som mulig ved mistanke om kreft. Man kan også gjøre røntgenundersøkelse (f.eks. CT), men tidlig fase av kreft vil være vanskelig å se ved slik CT undersøkelse. 


Hva skjer etter undersøkelsen dersom det er mistanke om kreft i magesekken?


Du vil få informasjon om at det er mistanke om kreft. Det vil ikke være mulig å si noe spesifikt om behandlingen som venter deg, siden dette avhenger av om kreften har spredd seg eller ikke. Du vil omgående bli henvist for videre behandling og utredning ved sykehus. Du vil samtidig bli henvist til CT/trommelrøntgen undersøkelse (brystkassen, mage og bekken) for å se etter tegn til spredning. Vevsprøvene som blir tatt vil bli sendt for analyse med høyeste prioritet, og du vil få innkalling til Dr. Heitmann for en personlig samtale når svar på prøvene foreligger. 


Hvordan behandles kreft i magesekken?


Kreft i magesekken behandles vanligvis med en eller flere av følgende: 


- operasjon for å fjerne svulsten, da vil man fjerne en del eller hele magesekken og så binde magetarmkanalen sammen igjen slik at du kan spise

- cellegift for å hindre kreftcellene i å dele seg og forlenge livet til pasienten, av og til får man cellegift før operasjon

- strålebehandling - røntgenstråler dreper kreftcellene

- immunterapi - medisiner som arbeider sammen med immunforsvaret for å hindre kreftcellene i å vokse


Kreft i magesekken kan kureres med behandling. Dette vil være i de tilfeller hvor man oppdager svulsten i tidlig fase. Noen ganger vil kreftsvulsten ha spredd seg allerede allerede på diagnosetidspunktet. Da vil ofte behandlingen dreie seg om å bremse utviklingen og lindre plager. Kilder: 

- kreftforeningen

- uptodate.com