Tykktarmskreft

Tykktarmskreft og endetarmskreftTykktarmskreft og endetarmskreft er blant de mest hyppig forekommende krefttypene. I følge Kreftregisteret (2017) var det drøyt 4500 pasienter som fikk tarmkreft, fordelt på omtrent like mange kvinner og menn. Dersom kreftsykdommen påvises i tidlig fase, så vil de fleste overleve denne sykdommen. 


Vanlige symptomer på tykktarms- og endetarmskreft er endret avføringsmønster og blod i avføringen. Magesmerter, vekttap og trøtthet og slapphet kan også forekomme. Dersom svulsten sitter høyt oppe i tykktarmen er det ikke sikkert man kjenner så mye før svulsten er blitt ganske stor. 


Ved Telemark Endoskopiklinikk utfører vi koloskopi, en undersøkelse hvor vi undersøker tykktarmen og endetarmen med et koloskop (en tynn kikkertslange). Dersom det påvises kreftsykdom, så vil vi ta prøver av svulsten og henvise deg for behandling. Du kan lese mer om selve undersøkelsen herHva skjer hvis jeg får påvist tykktarms- eller endetarmskreft?


Det vil bli tatt vevsprøver og du vil umiddelbart bli informert om at det er mistanke om tykk- eller endetarmskreft. Vevsprøvene sendes inn for hasteanalyse. Du vil få tilbud om en samtale hos Dr. Heitmann dagen etter at prøvesvaret er ferdig. Det tar mellom 5-10 dager å få svar på prøvene.


Telemark Endoskopiklinikk har et utmerket samarbeid med Sykehuset Telemark HF, Skien. Ved sterk mistanke om kreftsvulst i tykktarmen så utløser dette såkalt PAKKEFORLØP KREFT. Det betyr at du vil bli prioritert for videre utredning og behandling.


Samme dag som undersøkelsen utføres (og før prøvesvaret er kommet) vil du bli henvist for behandling ved Sykehuset Telemark HF, Skien. Dr. Heitmann vil samtidig bestille røntgenundersøkelser (CT eller MR undersøkelser) som ledd i utredningen. Vanligvis vil røntgenundersøkelsene bli tatt i løpet av en uke. 


Sykehuset Telemark HF, Skien avholder såkalt MDT (multidisiplinært team) - møte hver torsdag. Når vevsprøvene og prøvesvarene er ferdig analysert, så vil du bli diskutert på dette møtet. Du vil så få innkalling til behandling eller supplerende undersøkelser. I noen tilfeller, f.eks. endetarmskreft, kan det bli aktuelt med strålebehandling først. Dette utføres ved Oslo Universitetssykehus. Du vil i så fall få beskjed om dette er aktuelt. 


Hvordan behandles kreft i tykktarmen eller endetarmen?


  • kirurgi for å fjerne den delen av tykktarmen eller endetarmen som har kreft
  • kjemoterapi (cellegift) som er medisiner som dreper kreftceller eller hindrer dem i å vokse
  • strålebehandlingKommer kroppen min til å fungere normalt etter operasjonen?


  • det kommer an på type operasjon
  • noen pasienter sliter med diareplager eller forstoppelse etter operasjonen, men dette er vanligvis forbigående
  • dersom det ikke lar seg gjøre å skjøte sammen tarmene etter operasjonen vil du få stomi, hvor avføringen kommer ut i en pose på magen
  • en slik stomi kan være kortvarig eller permanent
Hva skjer etter behandlingen?

  • etter at behandlingen er avsluttet vil du følges opp i henhold til nasjonale retningslinjer for akkurat din sykdom, vanligvis i 5 år hos spesialist
  • legen din vil også snakke med deg om humør, stressnivå, seksull funksjon, matinntak, fysisk aktivitet og andre problemer som du måtte ha

Foto: One.com