Spiserørsbrokk

Spiserørsbrokk

Hiatushernie eller spiserørsbrokk er betegnelsen leger bruker når nedre del av spiserøret eller øvre del av magesekken sklir opp i brysthulen.


Det er en veldig vanlig tilstand og er assoiert med halsbrann. Forekomsten øker med alderen. I enkelte undersøkelser finner man spiserørsbrokk hos mer enn halvparten av pasientene som undersøkes med gastroskopi.


Det finnes to typer spiserørsbrokk:

- glidehernie er absolutt vanligst (95%)

- paraøsofagealt hernie er mindre vanlig (5%), men mer alvorlig

A) Hva slags plager gir spiserørsbrokk av typen glidehernie?


- de fleste spiserørsbrokk er små og og gir neppe særlig mye plager

- ved større brokk kan man få plager med halsbrann siden lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret fungerer dårligere, og noen kan oppleve at maten glir langsomt ned, eller får ubehag i mellomgulvet i forbindelse med måltider


B) Hvorfor har jeg fått spiserørsbrokk?


- man vet ikke helt sikkert, men forekomsten øker ved alderen, og fedme kan være medvirkende hos noen

- spisrørsbrokk av typen paraøsofagealt hernie kan oppstå i etterkant av operasjoner i området


C) Hvordan kan jeg finne ut om jeg har spiserørsbrokk?


- det er viktig å understreke at vi ikke utreder pasienter med mål om å utelukke spiserørsbrokk

- vi utreder plager/ symptomer, og finner ofte spiserørsbrokk som et tilfeldig bifunn

- tilstanden kan diagnostiseres ved både gastroskopi, røntgenundersøkelser og trykkmåling av spiserøret


D) Hvordan behandles tilstanden?


- de fleste spiserørsbrokk er små, gir ingen plager og skal ikke behandles

- noen pasienter har store brokk som kan gi plager i form av halsbrann som da skal behandles

- korrigerende kirurgi kan en sjelden gang være aktuelt ved store brokk, enten pga. behandlinsrefraktær halsbrann/ sure oppstøt eller synkebesvær/svelgvansker


E) Paraøsofagealt hernie

- er mer sjeldent, gir ofte plager som skyldes mekaniske forhold som avklemming, og er en mer alvorlig tilstand enn vanlig glidehernie

- av og til finner man dette tilfeldig uten at det har gitt noen palger, da skal det ikke opereres

- noen pasienter er operert i området før

- vanlige plager er intermitterende smerter i mellomgulvet, kvalme, oppkast, blødninger og noen ganger svelgvansker

- diagnosen stilles ved hjelp av gastroskopi eller røntgenundersøkelse

- det finnes ulike typer korrigerende kirurgi, og dette utføres bl.a. ved Sykehuset Telemark, Skien. 


Det finnes forskjellige typer brokk. Det klassiske spiserørsbrokket er det i midten, og er også mest vanlig. 

Tegning: Heitmann

Paraøsofagealt hernie er en type spiserørsbrokk som kan være farlig og bør vurderes med tanke på operasjon. 

Foto: One.com