Tarmtømming og diabetes

Tarmtømming ved diabetes 


Pasienter med diabetes har ofte plager fra mage-tarmkanalen. Det er vanlig med både forstoppelse, kvalme/oppkast og plager med løs avføring. Pasienter med diabetes har også økt risiko for tykktarmskreft. Mange pasienter med diabetes vil derfor en eller annen gang bli henvist av fastlegen for en tykktarmsundersøkelse. 


Diabetikere kan tømme tarmen sin på vanlig måte. Noen forholdsregler er nøvendig, spesielt hvis du bruker medisiner mot diabetes. Forskning viser at pasienter med diabetes har større problemer med å oppnå god tarmtømming. Det er derfor viktig at du leser våre retningslinjer for tarmtømming nøye. De finner du her.


Langvarig faste er uheldig for pasienter med diabetes. Vi anbefaler derfor at du spiser lettkost, se under, frem til tømmingen starter. Og så anbefaler vi at selve tømmingen starter 10-12 timer før tidspunkt for undersøkelse. Ved Telemark Endoskopiklinikk forsøker vi derfor å planlegge programmet slik at pasienter med diabetes settes opp så tidlig som mulig undersøkelsesdagen.


Av pasientsikkerhetsmessige årsaker, anbefaler vi at pasienter med dårlig regulert diabetes, eller pasienter som plages med hyppige følinger, henvises nærmeste sykehus for vurdering med tanke på innleggelse med tarmtømming og tykktarmsundersøkelse i trygge omgivelser og nøye overvåkning.  Noen tips og råd til forberedelser:


A)  Diett


 • følg våre generelle anbefalinger, men for pasienter med diabetes tillater vi lette måltider uten fiber (typisk kylling/ fisk med hvitt brød/hvit ris) frem til tømmingen starter, 10-12 timer før undersøkelsen
 • under tømmingen er det viktig å drikke godt, ikke bare vann, men også buljong, saft (ikke blåbær), brus/mineralvann, og juice (uten fiber) slik at blodsukkeret ikke blir for lavt, du ikke blir dehydrert og at du får i deg nok salter


B)  Tidspunkt for undersøkelsen


 • på formiddagen, men av kapasitetshensyn kan timen av og til bli gitt senere på dagen
 • dersom du har fått time sent på ettermiddagen/kveld, så anbefaler vi at du spiser en lett frokost før tømmingen starter


C)  Medisiner


 • medisinene tas som vanlig frem til dagen før undersøkelsen


 • noen medisiner skal ikke tas dagen før undersøkelsen, og skal ikke inntas før du har begynt å spise etter undersøkelsen, dette gjelder:                                 - sulfonylureaderivater: Amaryl, Glimepirid, Mindiab, Glibenclamid

               - SGLT-2 hemmere: Forxiga, Invokana, Jardiance, Steglatro

               - kombinasjonspreparater med disse legemidlene • medisiner som kan inntas dagen før undersøkelsen frem til du inntar tømmingsmidlet, og skal ikke inntas før du har begynt å spise etter undersøkelsen: 

              - metformin: Glucophage, Metformin

              - DPP4-hemmere: Januvia, Xelevia, Galvus, Onglyza, Trajenta

              - GLP 1 -agonister: Byetta, Victoza, Bydureon, Trulicity, Lyxumia, 

                                              Saxenda, Ozempic

              - Acarbose:  Glucobay

              - Thiazolidinediones: Actos, Piaglitazone Accord

              - kombinasjonspreparater med disse legemidlene


 • dersom du bruker insulin så anbefaler vi at du kontakter din fastlege eller diabetespoliklinikken for å lage en plan for hvordan akkurat du kan håndteres best, men internasjonalt anbefales ofte følgende: 

         

         - vanlig dose insulin inntil 24 timer før undersøkelsen

         - siste 24 timer før undersøkelsen anbefales det at man reduserer dosen               basalinsulin/kombinasjonsinsulin til 50-80% av vanlig dose ved type 1                   diabetes, og til 50% av vanlig dose ved type 2 diabetes,                                       - undersøkelsesdagen anbefaler vi at type 2 diabetikere ikke setter                         langtids/middels langtidsinsulin dersom undersøkelsen er på formiddagen

         - hurtigvirkende/ måltidsinsulin: avsluttes når man slutter å spise vanlig                   mat, men må likevel gis for å korrigere høyt blodsukker (dvs. mer enn 11) 

         - insulinpumpe: dagen før undersøkelsen reduser du basalinsulinet til 50-                                       80% av vanlig dose fra tidspunktet når du slutter å                                             spise mat, fortsett med dette inntil du begynner å spise                                         vanlig mat


D) Kontroll av blodsukker:  


 • dagen før, og selve undersøkelsesdagen, må blodsukkeret måles ofte
 • spesielt gjelder dette pasienter som bruker insulin, minst hver 3.-4. time fra du slutter å spise til du begynner å spise igjen etter undersøkelsen
 • dersom blodsukkeret blir svært høyt eller lavt, eller veldig svingende/ukontrollerbart, så må tømmingen avbrytes og undersøkelsen kan ikke gjennomføres som planlagt
 • ved kontinuerlig glukosemåler (f.eks. Freestyle Libre 2):

- vi anbefaler at du monitorerer blodsukkerverdiene manuelt når tømmingen starter

- spesielt gjelder dette dersom du tømmer deg med Plenvu som inneholder større mengder vitamin C (askorbinsyre)

- sensoren til Freestyle Libre 2 (og kanskje flere slike målere) kan måle falskt forhøyede blodsukkerverdier ved inntak av større mengder C-vitamin (Plenvu inneholder nesten 60 gram vitamin C i dose 2)

Pasienter med diabetes kan tømme tarmen sin på vanlig måte, men må ta noen forhåndsregler.   

Foto: One.com

Vær obs på at kontinuerlige sensorer som denne kan måle for høyt blodsukker ved inntak av store doser C-vitamin i Plenvu. Vi anbefaler derfor hyppig manuell måling av blodsukkeret når tømmingen starter. 

Illustrasjon: Abbot.com

Kilde:

Hochberg, Irit, et al. "Antihyperglycemic therapy during colonoscopy preparation: A review and suggestions for practical recommendations." United European gastroenterology journal (2019): 2050640619846365.