Polypper i magesekken

Polypper i magesekken


Polypper (en slags vorte/utvekst)  i magesekken er et vanlig funn, og de blir ofte funnet som ledd i utredningen med gastroskopi. Polyppene er ofte å betrakte som et bifunn, siden de svært sjelden gir noen slags plager. De aller fleste polyppene i magesekken er godartede og harmløse, og krever ingen videre oppfølging eller behandling.


Vi finner polypper hos ca 6% av alle pasienter som kommer til gastroskopi. I land hvor magesårsbakterien er utbredt (dvs. de fleste ikke-vestlige land) vil man ofte finne hyperplastiske polypper og adenomer, 2 typer polypper som kan gi magekreft på sikt. I vestlige land hvor bruk av syrehemmende medisiner er vanlig, så finner man ofte såkalte funduskjertelpolypper.


Pasienter som har forskjellige syndromer som hovedsakelig domineres av økt forekomst av polypper, har også en arvelig predisposisjon for magekreft (f.eks. Lynch syndrom). Livstidsrisikoen for utvikling til magekreft i disse syndromene varierer, men er generelt forholdsvis lav.


Behandling og oppfølging av polypper i magesekken er kontroversielt, og anbefalingene spriker noe. Dette kommer av at det er svært stor forskjell i forekomst av kreft i magesekken mellom land. I Norge finner vi svært ofte små polypper i magesekken, mens risikoen for å få magekreft i løpet av livet er liten.


Hva er behandlingen av polypper, og er kontroller nødvendig?


Dersom vi finner polypper i magesekken, så vil vi ofte ta prøver av polyppene, spesielt de største. Dersom polyppen er stor (> 1 cm) så vil man ofte fjerne hele polyppen for å se etter tegn til celleforandringer. Dersom det er svært mange polypper i magesekken, så vil man ha lav terskel for å gjøre en tykktarmsundersøkelse (koloskopi) for å utelukke polypper der. Denne undersøkelsen kan gjøres ved Telemark Endoskopiklinikk. 


  • funduskjertelpolypper: er harmløse og krever ingen oppfølging eller behandling, men dersom de er store eller svært tallrike, så bør man vurdere å trappe ned den syrehemmende behandlingen, event. kontrollere av og til med gastroskopi


  • hyperplastiske polypper: tyder på en eller annen skade i magesekken, enten pga. magesårsbakterien eller som følge av en immunprosess, vi fjerner alle større polypper > 5 mm, og regelmessig kontroll med gastroskopi vil bli vurdert på individuell basis etter diskusjon med pasient


  • adenomer: skal fjernes helt, uansett hvor store de er


  • syndromer/ arvelige tilstander - her blir det en individuell vurdering
  •  

Polypper/vorter i magesekken er et relativt vanlig funn ved gastroskopi, og gir sjelden grunn til bekymring. Men noen pasienter må følges opp med regelmessige kontroller. 

Foto: One.com

Kilde: uptodate.com