IBD og Coronavirus

Et tidligere ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Her kan du lese mer om hvilke forholdsregler som gjelder for pasienter med IBD.

Illustrasjonsfoto: One.com

Her finner du svar på de vanligste spørsmål vi får fra pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom vedrørende den pågående epidemien med coronavirus.

Illustrasjonsbilde: One.com

IBD og coronavirus


15.03.20 av Dr. Heitmann: 


I disse dager opplever vi store endringer i vår hverdag. Pasienter med IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom, Crohn's sykdom og ulcerøs kolitt) bruker ofte immundempende legemidler som øker risikoen for infeksjoner. Telemark Endoskopiklinikk har i det siste fått mange spørsmål fra bekymrede IBD-pasienter. Vi har derfor valgt å legge ut informasjon om dette på våre nettsider. Medisinsk informasjon må, som alltid, kun brukes i samråd med lege. 


Den europeiske organisasjonen ECCO (European Crohn's and Colitis Organization) har etablert en ekspertgruppe som  nylig kom med anbefalinger for pasienter med IBD. Under kan du lese mer om hvilke anbefalinger som gjelder akkurat nå.A) Bør jeg unngå å oppsøke sykehuset akkurat nå?


Svaret er ja, dersom du har en stabil sykdom og kun skal til en rutinekontroll.


Bakgrunnen for denne anbefalingen er at tall fra Kina viste at mange ble smittet på helseinstitusjoner i begynnelsen av epidemien. Er du i tvil om det virkelig er strengt nødvendig at du møter til en avtalt kontroll, så anbefaler vi at du tar kontakt med din kontaktlege. Kanskje kan du i stedet for oppmøte avtale en telefonkonsultasjon. Ellers anbefales følgende generelle regler: 

  • ha nok medisiner hjemme
  • unngå tett kontakt med andre mennesker
  • unngå offentlig transport, spesielt på travle tidspunkt
  • generelle hygienetiltak (vask hendende ofte, host eller nys i et papirtørkle som så kastes, og vask hendene igjen)


B) Har IBD-pasienter som bruker immundempende legemidler økt risiko for å få infeksjon med coronavirus?


Nei, IBD-pasienter som bruker immundempende legemidler har neppe noen økt risiko for å få coronavirus sammenlignet med andre. Derimot kan det være noe økt risiko for alvorlig forløp av infeksjon med coronavirus dersom man bruker immundempende legemidler, men dette er usikkert. Bruk av tobakk/nikotin øker også risikoen for å få coronavirus. Årsaken til dette er at niktoin øker et enzym som viruset bruker til å feste seg med. Dersom du bruker tobakk, så bør du slutte med dette. 


C) Bør jeg stoppe å ta immundempende legemidler for å være "føre var" i disse tider?


Nei, det anbefales ikke. Men akkurat nå bør man virkelig vurdere om det er nødvendig å starte opp med nye immundempende legemidler. 


D) Bør jeg stoppe å ta immundempende legemidler dersom jeg har vært i nærkontakt med personer med påvist eller mistenkt coronavirus?


Nei, det anbefales ikke. Men du bør isolere deg og ellers følge nasjonale retningslinjer. Dersom du føler deg dårlig må du ta kontakt med fastlege eller legevakt. 


E) Bør jeg stoppe å ta immundempende legemidler dersom jeg får påvist coronavirus?


Nei, ikke ved mild eller moderat sykdom. De fleste immundempende legemidlene som brukes mot IBD har svært lang virketid, og det vil ikke hjelpe deg å slutte med medisinene ved en akutt infeksjon. Steroider er unntaket, og bør dog trappes raskt ned, om mulig. Hos alvorlig og kritisk syke pasienter anbefales det å slutte med medisiner, men mest pga. event. interaksjonsproblamtikk med andre medisiner og event. bivirkninger.