Åreknuter i spiserøret

Åreknuter i spiserøret


Eller øsofagusvaricer, som er det medisinske navnet, er utvidede blodårer (åreknuter) som vanligvis er lokalisert i nedre del av spiserøret. Disse åreknutene kommer ofte hos pasienter med alvorlig langtkommet leversykdom, kalt cirrhose (skrumplever).


Hvilke symptomer gir øsofagusvaricer?

Øsofagusvaricer gir ingen symptomer før de sprekker. Dette fører til blødning, som kan være alvorlig. Tegn til blødning fra slike åreknuter vil være:


  • oppkast av blod
  • mørk, tjæreaktig avføring
  • du føler deg plutselig svimmel
  • besvimer


Hvis du har en kjent alvorlig leversykdom med et eller flere av disse symptomene bør du kontakte ambulanse/lege umiddelbart. Du bør ikke kjøre selv til lege/ sykehus.


Hvordan kan man finne ut om man har øsofagusvaricer?

Alle pasienter som får påvist alvorlig langtkommet leversykdom skal henvises for undersøkelse med gastroskopi for å undersøke om man har åreknuter i spiserøret. Da vil man samtidig undersøke magesekken og se om det er åreknuter der også. 


Senere vil du bli kontrollert med gastroskopiundersøkelse hvert. 1-3. år. Legen vil da undersøke om det har tilkommet noen nye åreknuter som trenger behandling, eller om åreknutene man har påvist tidligere har blitt større.


Hvordan behandler man øsofagusvaricer?

All behandling går ut på å minske risikoen for blødning. Ofte gis medisiner kalt betablokkere (f.eks. pranolol). Dersom du tidligere har hatt blødning fra åreknutene, eller det er sannsynlig at disse vil kunne blø - så vil du bli henvist til ditt nærmeste lokalsykehus for endoskopisk behandling. Da vil man utføre gastroskopi og sette en eller flere strikk på åreknutene slik at disse blir borte. Av og til trenger man 2-3 behandlinger før åreknutene er helt borte.


Strikkbehandling tilbys ikke ved Telemark Endoskopiklinikk. Dette av sikkerhetsmessige årsaker.  

Foto: One.com