Magesår

Magesår


Magesår er et sår i magesekken eller tolvfingertarmen. Tolvfingertarmen er første del av tynntarmen. Magesår skyldes vanligvis infeksjon med magesårsbakterien eller bruk av legemidler som gir skade på slimhinnen i magesekken. En sjelden gang kan såret skyldes kreft i magesekken


Ved mistanke om magesår vil din fastlege henvise deg for utredning med gastroskopi, en type undersøkelse vi utfører daglig ved Telemark Endoskopiklinikk. Du kan lese mer om selve undersøkelsen, og hvordan du best forbereder deg, her.

Hva slags plager gir magesår?


Enkelte pasienter med magesår har ingen plager. Andre kan oppleve en eller flere av følgende: 


 • smerter i øvre del av magen - sår i magesekken kan ofte gi smerter med en gang man begynner å spise, mens pasienter med sår i tolvfingertarmen ofte har smerter eller brennende følelse når magesekken er tom


 • oppblåst eller stinnhetsfølelse i magen etter inntak av kun små mengder mat


 • dårlig matlyst


 • kvalme eller oppkast


Symptomene nevnt over kan også skyldes andre sykdommer enn magesår, men vi ber deg raskt kontakte din fastlege dersom du har slike plager. Det er heller ikke uvanlig at magesår kan gi mer alvorlige symptomer som ofte vil medføre akutt sykehusinnleggelse:


 • blødning - ved betydelig blødning vil avføringen være svart og tjæreaktig, ofte med en uvanlig og karakteristisk lukt


 • hull i magesekken eller tolvfingertarmen - dette kan medføre hyperakutte sterke magesmerter


 • trangt parti der hvor såret er - blir en blokkering som medfører at mat og væske hoper seg opp på oversiden av det trange partiet, medfører kvalme og oppkast, tidlig metthetsfølelse og vekttap


Hvorfor fikk jeg magesår?


Vanlige årsaker til magesår er:  • medisiner av typen NSAIDS (Ibux, Naproxen, Voltaren, Brexidol, Globoid/Aspirin etc.)Finnes det en test for å finne ut om mine plager skyldes magesår?


Ja, hvis du har symptomer på magesår, så kan man utrede deg med flere tester. 


 • teste for magesårsbakterien (enten med blodprøve, pusteprøve eller avføringsprøve)


 • en undersøkelse kalt gastroskopi, hvor man titter ned i magesekken og tolvfingertarmen, ser etter tegn til sår og kan ta prøver


Hvordan behandles magesår?


Behandlingen avhenger av årsaken til magesåret, men de fleste magesår behandles i dag med medisiner.


Pasienter med magesårsbakterien vil måtte ta en kur på 3-4 medisiner i 1-2 uker. Denne kuren vil ofte inneholde forskjellige typer antibiotika og medisiner som hemmer syreproduksjonen i magesekken


Noen pasienter vil trenge syrehemmende medisin i lang tid, kanskje livet ut. 


I motsetning til tidligere tider, er det i dag svært sjelden at pasienter må opereres for magesår.


Hva skjer etter behandlingen?


Etter behandling mot magesår, er det vanlig med kontroller. Slike kontroller vil kunne inkludere: 


 • kontroll av avføringsprøve eller pusteprøver for å kontrollere at magesårsbakterien er borte


 • en kontroll med gastroskopi for å se at såret har tilhelet


Kreft i magesekken vil av og til kunne se ut som et uskyldig magesår, slik at kontroll med gastroskopi i utgangspunktet utføres hos alle med påvist sår i magesekken og store sår i tynntarmen. Kreft i magesekken er i dag heldigvis svært sjeldent, < 5% av magesår inneholder kreftceller. 


Hva kan du gjøre selv for å hjelpe til med å lege såret?


 • slutt å røyke (røyking nedsetter blodsirkulasjonen og hemmer således sårtilhelningen)
 • ikke ta medisiner av typen NSAIDS (f.eks. Ibux)


Magesår er mer vanlig hos eldre mennesker, men kan forekomme i alle aldre.

Foto: One.com

Ved mistanke om magesår vil din fastlege henvise deg til utredning med gastroskopi. Gastroskopi utføres regelmessig ved Telemark Endoskopiklinikk AS, og vårt personell har lang erfaring, moderne utstyr og gode rutiner for trygg og effektiv behandling og oppfølging av magesår. 

Illustrasjon: Olympus

De fleste magesår er i dag godartede, og behandles med et eller flere legemidler, avhengig av utløsende årsak.

Foto: One.com 

Kilde: uptodate.com