Eosinofil øsofagitt - allergisk spiserør

Eosinofil øsofagittEosinofil øsofagitt er en sykdom i spiserøret (øsofagus). Ved eosinofil øsofagitt er det mange "eosinofile celler" i spiserøret. Eosinofile celler skal det kun være noen få av i et normalt spiserør.


Vi vet ikke hvorfor noen pasienter utvikler denne sykdommen, men mye tyder på at dette er en form for allergi mot enkelte matvarer. Eosinofil øsofagitt forekommer ofte blant flere medlemmer av samme familie, og kan ramme både barn og voksne.


Hvilke symptomer er vanlig ved eosinofil øsofagitt?


Symptomene varierer ofte og avhenger av pasientens alder. Voksne og tenåringer har vanligvis symptomer som:

  • svelgvansker, det mest vanlige symptomet
  • brystsmerter eller smerter øverst i magen
  • halsbrann som ikke lindres av syrenøytraliserende legemidler


Hvordan finner man ut om man har eosinofil øsofagitt?


Testen som utføres for å undersøke dette er gastroskopi. Telemark Endoskopiklinikk utfører denne undersøkelsen hvor det blir tatt små prøver fra øvre og nedre del av spiserøret for å bekrefte eller utelukke sykdommen. Disse prøvene vil bli analysert av en annen lege, og svar vil bli meddelt deg via din fastlege.


Hvordan behandles eosinofil øsofagitt?


Behandlingen innebærer vanligvis enten diett eller medisiner, eller begge deler.  Både diett og medisiner virker godt, men av og til virker det ene bedre enn det andre.


Det er vanlig å forsøke med medisiner først, siden dette er enkelt, og man reduserer antallet gastroskopiundersøkelser og behovet for kontroller:

  • syrehemmende medisiner av typen protonpumpehemmere 
  • steroider som virker lokalt i spiserøret (ikke slike steroider som brukes illegalt av enkelte idrettsutøvere)


Diett virker også godt på mange. De fleste pasienter reagerer på 1-2 matvarer, men man må utelukke flere typer matvarer til å begynne med. Første fase er flere uker med streng diett før man gjør en gastroskopi for å kontrollere at alle forandringene er borte. Dersom forandringene fortsatt er tilstede, så har det neppe så mye for seg å fortsette med diett. Deretter gjør man ny gastroskopi for hver gang man introduserer en ny matvare i kostholdet til man finner en eller flere utløsende typer mat. I denne behandlingen trenger man ofte hjelp av en kostholdsekspert (klinsk ernæringsfysiolog) for å sørge for et balansert kosthold. Pasienter som ønsker å forsøke diett vil bli henvist for en tverrfaglig behandling ved nærmeste sykehus som tilbyr slik utredning og behandling.


Diett er blitt en viktig behandling av eosinofil øsofagitt, men det vil ofte ta litt tid å finne ut hva slags matvarer man er allergisk mot. 

Foto: One.com

Syrehemmende medisiner av typen protonpumpehemmere vil ha god effekt hos mange pasienter, men tilbakefall er vanlig når man slutter.

Foto: apotek.1.no

Jorveza er et nytt legemiddel som ble godkjent høsten 2019 for behandling av eosinofil øsofagitt. Det er en type steroider som virker lokalt i spiserøret og er kraftig betennelsesdempende. 

Foto: drfalkpharma.de

Kilde: uptodate.com