Prisliste

Telemark Endoskopiklinikk bruker betalingsterminal som tar de fleste typer betalingskort.

Illustrasjon: One.com

Gjeldende priser hos offentlig avtale-spesialist i henhold til "Normaltariffen".  


Priser ved Telemark Endoskopiklinikk


Telemark Endoskopiklinikk har offentlig driftsavtale og er en del av Helse Sør-Øst sitt spesialisttilbud. Vi benytter til enhver tid de satser regulert etter "normaltariffen" for privatpraktiserende spesialister. Du betaler derfor bare godkjente egenandeler og materiellkostnader. Godkjente egenandeler teller med i ditt grunnlag for frikort. Betaling for  materiellkostnader teller ikke med i ditt grunnlag for frikort.


Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter på inntil kr 800,- per undersøkelse kan komme i tillegg. Dette inngår ikke i frikortordningen og må betales i tillegg, selv med frikort. Dersom du skal til både koloskopi og gastroskopi betaler du bare egenandel for en av undersøkelsene, men må betale for materiellkostander etc. for begge undersøkelsene. 


Kun kontant betaling. Vi bruker betalingsterminal som tar de fleste typer betalingskort, blant annet VISA og Mastercard. Du kan også betale med Vipps og kontaktløs betaling med mobilen. Av sikkerhetsmessige årsaker tar vi ikke i mot kontanter. Vi gir ikke ut giro. 


Prislisten omfatter henviste pasienter med rett til offentlig refusjon etter Normaltariffen. Ved endring av timeavtale senere enn 2 arbeidsdager før avtale, eller ved manglende oppmøte uten varsel, avkreves konsultasjonshonorar (for tiden 375,-) + fakturagebyr på kr 59,-. Dette dekkes ikke av folketrygden.

 

Prisene er oppdatert per 25.0.2021. 

Gastroskopi:


Egenandel: 375,-*

- innsending av blodprøver og andre prøver: 55,-*


Tillegg for:

- forbruksmateriell: 181,-

- hygienetillegg: 50,-

- beroligende medisin/observasjon: 134,-

- vevsprøver (biopsi): 100,-

- vevsprøver (fjerning av polypper): 250,- 

- spesialmedium for dyrkning av H.pylori: 300,-


Koloskopi og sigmoideoskopi:


Egenandel: 375,-*

- innsending av blodprøver og andre prøver: 55,-*

Tillegg for:

- forbruksmateriell: 181,-

- hygienetillegg: 50,-

- beroligende medisin/observasjon: 134,-

- vevsprøver (biopsi): 100,-

- fjerning av polypper: 250,-


Konsultasjon


Egenandel: 375,-*Priser for diverse attester og legeerklæringer

- inngår ikke i frikortbeløpet


- kortere bekreftelser: 100,-

- legeattest ved samtidig konsultasjon: 150,-

- legeattest uten samtidig konsultasjon: 300,- for inntil 15 minutters arbeid, deretter 300,- per 15 minutt arbeid

- journalutskrift: 100,-


Ved forsendelse kommer ekspedisjonsgebyr/fakturagebyr på 59,- i tillegg.


* Inngår i frikortbeløpet

Takstene som brukes hos avtalespesialister er lovbestemt i henhold til Normaltariffen. Hvis du vil vite mer, klikk her. 


Telemark Endoskopiklinikk benytter egen betalingsløsning  til all oppfølging og innkreving av utestående regninger.


Kostnadene som beløper i forbindelse med eventuelle purringer og inkasso tilfaller i sin helhet pasienten.