Ansatte

Våre

ANSATTE


RICHARD HEITMANN

Lege og spesialist i Fordøyelsessykdommer og Indremedisin. 


Dr. Heitmann har lang og bred erfaring når det kommer til utredning og behandling av ulike fordøyelsessykdommer. 


Spesialistutdanning fra Kristiansund Sykehus (2005-2010) og senere Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (2010-2012). Siden 2015 arbeidet som overlege ved gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien. Dr. Heitmann avsluttet med stilling som medisinskfaglig ansvarlig overlege ved avdelingen.


Dr. Heitmann har alltid hatt stor interesse for deteksjon og fjerning av forstadier til kreft i mage-tarmkanalen med endoskopiske undersøkelser (gastroskopi og koloskopi). Han har i tillegg deltatt på en rekke kurs og møter i forhold til hvordan slike undersøkelser og behandlinger kan utføres trygt og med minst mulig ubehag for pasienten. Dr. Heitmann har også i mange år hatt stor interesse og omsorg for pasienter som lider av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og irritabel tarmsyndrom (IBS).

Andrea Amalie Solbakken

EndoskopiassistentAndrea Amalie Solbakken er offentlig godkjent Helsesekretær og ble ferdig utdannet i 2016. Hun har flere års erfaring med pasientkommunikasjon og dokumentasjonsflyt ved sykehus.


Andrea Amalie har tidligere vært ansatt ved Sykehuset Telemark HF, Skien.   

SANDRA BENEDIKTE HOLMBUKT

EndoskopiassistentSandra er offentlig godkjent Helsesekretær og har sin utdannelse fra Tromsø. Hun har lang erfaring med pasientkommunikasjon, kvalitetsarbeid og logistikk ved en typisk mage-tarmpoliklinikk.


Sandra har tidligere arbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø) og Sykehuset Telemark HF, Skien.

KRISTINE A. ROSBACH

EndoskopiassistentKristine er offentlig godkjent Helsesekretær og har sin utdannelse fra Bamble videregående skole. Hun har lang og bred erfaring fra primærhelsetjenesten med pasientkommunikasjon, laboratoriearbeid og prøvetakning.

Våre

VIKARER

GERD RAGNHILD SKRABEKLEV

Sykepleier


Gerd, til venstre i bildet over, har jobbet som sykepleier i mange år ved gastromedisinsk poliklinikk, Sykehuset Telemark HF, Skien. Hun har svært god kunnskap om alle typer prosedyrer som utføres ved en gastromedisinsk poliklinikk. 

MARGARETH BERGANE PETTERSEN

Hjelpepleier


Margareth, til høyre i bildet over, har jobbet hele sin yrkeskarriere ved gastromedisinsk poliklinikk, Sykehuset Telemark HF, Skien. Hun har stor kompetanse på assistering ved alle typer prosedyrer som utføres ved en mage-tarmpoliklinikk. 

NAMFON CHANTONG

Sykepleier


Namfon er nyutdannet sykepleier og har vært ansatt som vikar ved Telemark Endoskopiklinikk helt siden oppstart. 


Hun jobber til vanlig som sykepleier ved Sykehuset Telemark, Skien. 

Malene Røsvik

Sykepleier


Malene er nyutdannet sykepleier, og har vært ansatt som vikar ved Telemark Endoskopiklinikk helt siden oppstart.


Hun har erfaring som tillitsvalgt, og hatt praksis ved ulike avdelinger i kommunehelsetjenesten og ved Sykehuset Telemark, Skien.