Ansatte

Våre

FASTE ANSATTE


RICHARD HEITMANN

Lege og spesialist i Fordøyelsessykdommer og Indremedisin. 


Dr. Heitmann har lang og bred erfaring når det kommer til utredning og behandling av ulike fordøyelsessykdommer. 


Spesialistutdanning fra Kristiansund Sykehus (2005-2010) og senere Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (2010-2012). Siden 2015 arbeidet som overlege ved gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien. Dr. Heitmann avsluttet med stilling som medisinskfaglig ansvarlig overlege ved avdelingen.


Dr. Heitmann har alltid hatt stor interesse for deteksjon og fjerning av forstadier til kreft i mage-tarmkanalen med endoskopiske undersøkelser (gastroskopi og koloskopi). Han har i tillegg deltatt på en rekke kurs og møter i forhold til hvordan slike undersøkelser og behandlinger kan utføres trygt og med minst mulig ubehag for pasienten. Dr. Heitmann har også i mange år hatt stor interesse og omsorg for pasienter som lider av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og irritabel tarmsyndrom (IBS).

KRISTINE A. ROSBACH

Teknisk sjef og endoskopiassistent


Kristine er offentlig godkjent Helsesekretær og har sin utdannelse fra Bamble videregående skole. Hun har lang og bred erfaring fra primærhelsetjenesten med pasientkommunikasjon, laboratoriearbeid og prøvetakning. Hun har vært ansatt ved Telemark Endoskopiklinikk helt fra oppstarten.


Kristine er teknisk sjef og inngår i lederteamet ved klinikken. Hun har hovedansvaret for bestilling av varer, teknisk utstyr, vedlikehold, viderutvikling, kvalitet og forbedring - med kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

ANDREA AMALIE SOLBAKKEN

Kontorsjef og endoskopiassistent


Andrea Amalie Solbakken er offentlig godkjent Helsesekretær og ble ferdig utdannet i 2016. Hun har flere års erfaring med pasientkommunikasjon og dokumentasjonsflyt ved Sykehuset Telemark. Hun har vært ansatt ved Telemark Endoskopiklinikk siden høsten 2020.


Andrea Amalie er kontorsjef og inngår i lederteamet ved Telemark Endoskopiklinikk. Hun har hovedansvaret for ventelister, koordinering, pasientkommunikasjon og pasientflyt.Vår

        VIKAR

ANN SILVIA PAULSEN

Endoskopiassistent


Ann Silvia ble ansatt i oktober 2021 og har jobbet som kontormedarbeider hos oss. Våren 2023 begynte hun med opplæring for å bli endoskopiassistent hos oss. Ann-Silvia har lang erfaring fra Sykehuset Telemark hvor hun har arbeidet ved både gastrokirurgisk og gastromedisinsk seksjon.