Ansatte

Våre

FASTE ANSATTE


RICHARD HEITMANN

Lege og spesialist i Fordøyelsessykdommer og Indremedisin. 


Dr. Heitmann har lang og bred erfaring når det kommer til utredning og behandling av ulike fordøyelsessykdommer. 


Spesialistutdanning fra Kristiansund Sykehus (2005-2010) og senere Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (2010-2012). Siden 2015 arbeidet som overlege ved gastromedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien. Dr. Heitmann avsluttet med stilling som medisinskfaglig ansvarlig overlege ved avdelingen.


Dr. Heitmann har alltid hatt stor interesse for deteksjon og fjerning av forstadier til kreft i mage-tarmkanalen med endoskopiske undersøkelser (gastroskopi og koloskopi). Han har i tillegg deltatt på en rekke kurs og møter i forhold til hvordan slike undersøkelser og behandlinger kan utføres trygt og med minst mulig ubehag for pasienten. Dr. Heitmann har også i mange år hatt stor interesse og omsorg for pasienter som lider av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og irritabel tarmsyndrom (IBS).

SANDRA BENEDIKTE HOLMBUKT

EndoskopiassistentSandra er offentlig godkjent Helsesekretær og har sin utdannelse fra Tromsø. Hun har lang erfaring med pasientkommunikasjon, kvalitetsarbeid og logistikk ved en typisk mage-tarmpoliklinikk.


Sandra har tidligere arbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø) og Sykehuset Telemark HF, Skien.

KRISTINE A. ROSBACH

EndoskopiassistentKristine er offentlig godkjent Helsesekretær og har sin utdannelse fra Bamble videregående skole. Hun har lang og bred erfaring fra primærhelsetjenesten med pasientkommunikasjon, laboratoriearbeid og prøvetakning.

ANDREA AMALIE SOLBAKKEN

EndoskopiassistentAndrea Amalie Solbakken er offentlig godkjent Helsesekretær og ble ferdig utdannet i 2016. Hun har flere års erfaring med pasientkommunikasjon og dokumentasjonsflyt ved sykehus.


Andrea Amalie har tidligere vært ansatt ved Sykehuset Telemark HF, Skien.   

Våre

VIKARER

NAMFON CHANTONG

Sykepleier


Namfon har vært ansatt som vikar ved Telemark Endoskopiklinikk helt siden oppstart, og blitt en svært erfaren kollega.  

ANN SILVIA PAULSEN

Sekretær


Ann Silvia ble ansatt i oktober 2021, og er for tiden under opplæring som sekretær.  

MALENE RØSVIK

Sykepleier


Malene har vært ansatt som vikar ved Telemark Endoskopiklinikk helt siden oppstart, og er blitt en svært erfaren kollega. 

PREMTINA MEHMETI

Sykepleier


Premtina ble ansatt oktober 2021, og hun er for tiden under opplæring som endoskopiassistent.