Kreft i spiserøret

Kreft i spiserøret


Spiserørskreft er en relativt sjelden kreftform. I 2017 fikk 285 personer i Norge påvist denne sykdommen. Gjennomsnittsladeren var 70 år ved diagnosetidspunktet. Det er noen flere menn enn kvinner som får denne sykdommen. Spiserørskreft er en alvorlig kreftform.


Diagnosen stilles ved gastroskopi og vevsprøver. 

Hva skjer med meg hvis gastroskopiundersøkelsen gir mistanke om kreft i spiserøret?


  • vevsprøvene sendes som hasteanalyse, og du vil få innkalling til samtale hos Dr. Heitmann med en gang svar på vevsprøvene foreligger
  • samtidig vil du bli henvist for videre utredning og behandling ved nærmeste sykehus
  • kreftsykdom utløser et såkalt PAKKEFORLØP, dvs. at du som pasient skal prioriteres inn til videre undersøkelser
  • Sykehuset Telemark HF, Skien har egne kreftkoordinatorer som sørger for god kommunikasjon underveis, spesielt i den første vanskelige tiden
  • kirurgisk behandling og strålebehandling av spiserørskreft er sentralisert til Oslo Universitetssykehus
  • livsforlengende cellegift gis lokalt