Videoer

Videoer som beskriver undersøkelsene

Gastroskopi

Svensk pasient som gjennomgår en gastroskopi.

Video: Youtube.com

Koloskopi

Beskrivelse av koloskopi

(engelsk)

Video: Youtube.com

Tarmtømming med Plenvu (engelsk).

Video: Youtube.com

Tømming med Picoprep (engelsk).

Video: Youtube.com

Teknisk informasjon

Telemark Endoskopiklinikk har valgt Olympus til leverandør av utstyr.

Video: Olympus

Denne videoen forklarer viktigheten av god tømming (engelsk).

Video: Youtube.com

Peristeen ved behandling av kronisk forstoppelse eller inkontinens. 

Video: Coloplast