Barret's øsofagus

Barrett's øsofagus


Ved Barret's øsofagus har det skjedd en forandring hvor de vanlige cellene i nedre del av spiserøret har blitt erstattet med en annen type celler. Årsaken er vanligvis langvarige plager med sure oppstøt hvor magesyren kommer i kontakt med spiserøret. Den nye typen celler ligner mer på cellene man finner i tarmen. Mange pasienter med sure oppstøt utvikler aldri Barret's øsofagus, men noen gjør det.


Hvis du har vært plaget med halsbrann og sure oppstøt i lang tid så er det viktig å vite om du kan ha utviklet Barret's øsofagus. Dette fordi Barrett's øsofagus senere kan utvikle celleforandringer som på sikt kan utvikle seg til spiserørekreft.


Ved Telemark Endoskopiklinikk har vi avansert utstyr som kan påvise slike forandringer, og det vil bli tatt prøver av spiserøret ditt for å se om du har utviklet celleforandringer som trenger videre behandling.


Hvilke symptomer gir Barrett's øsofagus?

Barrett's øsofagus gir ingen symptomer. Pasienten opplyser ofte at de tidligere i livet var mye plaget med halsbrann, men at de ble mindre plaget med årene. Dette skyldes sannsynligvis at de nye cellene er mer resistent for syre. Men det vanlige er at pasientene har, eller har hatt, plager som f.eks. :


  • halsbrann
  • brennende følelse i halsen, eller syrefornemmelse i halsen eller munnen
  • oppkast etter matinntak
  • problemer med å svelge


Hvordan kan man finne ut om man har Barrett's?

Den eneste måten å finne ut om du har Barret's øsofagus er å undersøke spiserøret ditt med gastroskopi. Dersom du har hatt syreplager i mer enn 5 år, så er det mulig at din fastlege vil henvise deg for denne undersøkelsen. Ved gastroskopiundersøkelsen vil Dr. Heitmann undersøke spiserøret nøye for å se om det er tegn til Barrett's øsofagus. Dersom det er tegn til dette, så vil det bli tatt små prøver fra spiserøret. Dersom det er mye betennelse i spiserøret, så vil du først få behandling noen måneder med medisiner før du får innkalling til ny gastroskopi med vevsprøver.


Hvordan behandles Barrett's øsofagus?

Behandlingen av Barrett's øsofagus går ut på å redusere eller fjerne tendensen til sure oppstøt. Behandlingen helbreder ikke celleforandringene, men forhindrer mer alvorlige celleforandringer og utvikling til spiserørskreft. Dersom du først har utviklet Barrett's øsofagus, så vil vi anbefale potent syrehemmende medisin livet ut. I tillegg bør man gjøre tiltak selv mot halsbrann:


  • unngå for mye kaffe, alkohol, sjokolade, peppermynte og fet mat
  • unngå å spise for mye rett før du legger deg, unngå større måltider, eller legge deg flatt rett etter at du har spist
  • hev hodeenden av sengen med 10-15 cm


Er det nødvendig med oppfølging etter at man har påvist Barrett's øsofagus?

Ja. I henhold til internasjonale retningslinjer anbefaler vi kontroll med gastroskopi hvert 3.-5. år. Dette gjør vi for å få tatt nye prøver av spiserøret for å se om det har tilkommet mer alvorlige celleforandringer som trenger behandling.


Telemark Endoskopiklinikk vil sørge for at du får innkalling når det er tid for ny undersøkelse. Men dersom du i mellomtiden skulle få økende plager fra spiserøret ditt, kan det være grunn til å gjenta undersøkelsen tidligere enn anbefalt. Det kan du diskutere med din fastlege.


Hva skjer dersom min Barrett's øsofagus utvikler seg til mer alvorlige celleforandringer eller kreft?

Hvis dette skjer vil du få en rask samtale hos Dr. Heitmann for mer informasjon om hva slags behandling som kan bli aktuell. Du vil da bli henvist videre til sykehus som tilbyr riktig behandling.


Barret's øsofagus er celleforandringer i nedre del av spiserøret. Skyldes vanligvis langvarige plager med halsbrann.  

Foto: One.com

Dersom du har Barret's forandringer i spiserøret anbefaler vi at du unngå store måltider og fet mat. I tillegg bør du begrense inntaket av sjokolade, kaffe, alkohol og te. 

Foto: One.com

Kilde: uptodate.com