Vi søker tilkallingsvikarer

Telemark Endoskopiklinikk AS søker vikar

Publisert 04.04.2023


Telemark Endoskopiklinikk er en klinikk for endoskopisk utredning av mage-tarmsykdommer. Vi startet opp i mai 2020 og driver primært med gastroskopi og koloskopi, dvs. undersøkelse av mage-tarmkanalen med kikkertslange (endoskop). Vår oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF og har oppgjørsavtale med HELFO.  Vi har 3-4000 konsultasjoner årlig og 3 faste ansatte, i tillegg til 4 vikarer.


En av våre faste tilkallingsvikarer flytter fra regionen og vi søker derfor en eller flere vikarer. Du må være offentlig godkjent helsepersonell. Vi søker primært etter sykepleierstudenter (minimum ferdig med 1- året) og sykepleiere, men annen relevant helsefaglig bakgrunn vil også bli vurdert.


Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og god opplæring i trygge omgivelser. Under opplæringen tilbyr vi en årslønn på 550 000 kr. Lønnen vil øke når du er ferdig med opplæringen og kan jobbe selvstendig. 


Vi søker etter en motivert medarbeider som er god på pasientkommunikasjon og som kan jobbe selvstendig. Videre setter vi pris på fleksibilitet og mulighet til å stille på kort varsel ved uforutsett fravær.


Arbeidsoppgavene vil være følgende:

- ta vare på pasienter som skal til undersøkelse eller samtale, forberede, informere og berolige

- klargjøre og dekke opp til ulike prosedyrer

- assistere legen under ulike prosedyre

- enkelte renhold og noe resepsjonsarbeid


Arbeidstid vil kunne variere alt etter behov. Tirsdager og torsdager jobber vi ettermiddag/kveld (16:00-21:00) og det er primært vikarene våre som dekker disse vaktene. Vi jobber også en og annen lørdag i perioder med stor pågang.


Søknadsbrev med CV og referanser kan sendes: 

jobb@telemarkendoskopi.no.


Ta gjerne kontakt med klinikken ved event. spørsmål (40 54 94 27). 


Søknadsfrist: 01.05.23.VÅR HISTORIE


Telemark Endoskopiklinikk AS

Klinikken startet opp 25.4. 2020 og tilbyr endoskopisk utredning og behandling av fordøyelses-sykdommer. Klinikken har 4 faste ansatte og 4 faste vikarer. 


Offentlig avtalehjemmel

Telemark Endoskopiklinikk As er en del av Helse Sør-Øst sitt spesialisttilbud. Vi er den eneste private klinikken i Vestfold og Telemark fylke med offentlig avtalehjemmel/ driftstilskudd. Dette betyr at du som pasient betaler vanlig egenandel som går inn under frikortordningen. Materiellkostander kommer i tillegg, se prislisten

 

Lokalisasjoner

Vi holder til i nyoppussede lokaler i Citybygget i Skien.

VÅRT HOVEDFOKUS


Vi utreder og behandler alle typer mage-tarmsykdommer.


Vårt hovedfokus er utredning og forebygging av kreft i mage-tarmkanalen, personlig oppfølging og godt samarbeid med din fastlege.

NYTTIG INFORMASJON


Her finner du linker med nyttig informasjon om kvalitet og tilbakemeldinger.

 

  • Legelisten er et nettsted hvor man kan dele egne erfaringer med helsepersonell. Vi oppfordrer alle til å gi oss konstruktive tilbakemeldinger på nettsiden. For å komme til legelisten.no, klikk her.
  • Helsenorge.no gir informasjon om ventelister for undersøkelser ved offentlige sykehus og enkelte private helsetilbydere. For mer informasjon om ventelister ved sykehus, klikk her