Vi søker tilkallingsvikarer

Telemark Endoskopiklinikk AS søker vikar

Publisert 26.12.2022


Telemark Endoskopiklinikk er en klinikk for endoskopisk utredning av mage-tarmsykdommer. Vi startet opp i mai 2020 og driver primært med gastroskopi og koloskopi, dvs. undersøkelse av mage-tarmkanalen med kikkertslange (endoskop). Vår oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF og har oppgjørsavtale med HELFO.  Vi har 3-4000 konsultasjoner årlig og 3 faste ansatte, i tillegg til 4 vikarer.


Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, god lønn og opplæring. Hovedarbeidsoppgavene vil være å assistere legen under ulike prosedyrer, forberede, berolige og informere pasienter som skal til undersøkelse. I tillegg oppdekking og klargjøring av utstyr, samt enkelt renhold og resepsjonsarbeid. 


Arbeidstid vil kunne variere alt etter behov. Vi jobber en del på kvelder og i helger, og det er primært vikarene våre som dekker disse vaktene. 


Vi søker primært etter sykepleierstudenter som har fullført 2. året eller ferdig utdannet sykepleier med offentlig godkjenning.


Vårt vikarbehov vil øke fra april, så vi håper å få ansatt en person i god tid før dette.  


Søknadsbrev med CV og referanser kan sendes: 

jobb@telemarkendoskopi.no.


Ta gjerne kontakt med klinikken ved event. spørsmål (40 54 94 27). 


VÅR HISTORIE


Telemark Endoskopiklinikk AS

Klinikken startet opp 25.4. 2020 og tilbyr endoskopisk utredning og behandling av fordøyelses-sykdommer. Klinikken har 4 faste ansatte og 4 faste vikarer. 


Offentlig avtalehjemmel

Telemark Endoskopiklinikk As er en del av Helse Sør-Øst sitt spesialisttilbud. Vi er den eneste private klinikken i Vestfold og Telemark fylke med offentlig avtalehjemmel/ driftstilskudd. Dette betyr at du som pasient betaler vanlig egenandel som går inn under frikortordningen. Materiellkostander kommer i tillegg, se prislisten

 

Lokalisasjoner

Vi holder til i nyoppussede lokaler i Citybygget i Skien.

VÅRT HOVEDFOKUS


Vi utreder og behandler alle typer mage-tarmsykdommer.


Vårt hovedfokus er utredning og forebygging av kreft i mage-tarmkanalen, personlig oppfølging og godt samarbeid med din fastlege.

NYTTIG INFORMASJON


Her finner du linker med nyttig informasjon om kvalitet og tilbakemeldinger.

 

  • Legelisten er et nettsted hvor man kan dele egne erfaringer med helsepersonell. Vi oppfordrer alle til å gi oss konstruktive tilbakemeldinger på nettsiden. For å komme til legelisten.no, klikk her.
  • Helsenorge.no gir informasjon om ventelister for undersøkelser ved offentlige sykehus og enkelte private helsetilbydere. For mer informasjon om ventelister ved sykehus, klikk her